Skip to content

Kiyomizu Rokubei VI

Tri-color-glazed crane-necked vase

ca. 1952

Inv# 11010

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980), Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980)

Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

ca. 1952

Glazed stoneware

11 3/4 x 4 inches

Inv# 11010

$1,850

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980), Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980)

Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

ca. 1952

Glazed stoneware

11 3/4 x 4 inches

Inv# 11010

$1,850

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980), Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980)

Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

ca. 1952

Glazed stoneware

11 3/4 x 4 inches

Inv# 11010

$1,850

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980), Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980)

Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

ca. 1952

Glazed stoneware

11 3/4 x 4 inches

Inv# 11010

$1,850

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980), Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980)

Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

ca. 1952

Glazed stoneware

11 3/4 x 4 inches

Inv# 11010

$1,850

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980), Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980)

Tri-color-suffused-glazed crane-necked vase

ca. 1952

Glazed stoneware

11 3/4 x 4 inches

Inv# 11010

$1,850