Matsuda Yuriko

Iro-e teabowl

ca. 2016

Inv# 10769

Matsuda Yuriko (b. 1943)

Iro-e teabowl

ca. 2016

Glazed porcelain

3 1/2 x 5 1/2 x 4 1/2 inches

Inv# 10769

SOLD

Matsuda Yuriko (b. 1943)

Iro-e teabowl

ca. 2016

Glazed porcelain

3 1/2 x 5 1/2 x 4 1/2 inches

Inv# 10769

SOLD

Matsuda Yuriko (b. 1943)

Iro-e teabowl

ca. 2016

Glazed porcelain

3 1/2 x 5 1/2 x 4 1/2 inches

Inv# 10769

SOLD

Matsuda Yuriko (b. 1943)

Iro-e teabowl

ca. 2016

Glazed porcelain

3 1/2 x 5 1/2 x 4 1/2 inches

Inv# 10769

SOLD