Skip to content
Urasaki Nagahide
Urasaki Nagahide
Yoshino Shizuka as a courtesan named Teru (bellflower) 1813 Inv. # 11349
Utagawa Kunisada
Utagawa Kunisada
General Kan'u from Five Brightly Colored Banners ca. 1836 Inv# 11315
Kikugawa Eizan
Kikugawa Eizan
Tiger in Bamboo ca. 1815 Inv# 11303
Utagawa Hiroshige
Utagawa Hiroshige
Hazy Moon over Tsukada Island Mid 1830's Inv# 11316
Utagawa Kuniyoshi
Utagawa Kuniyoshi
The ghost of Asakura Tōgō and Orikoshi Dairyō Masatomo ca. 1851 Inv# 11334
Utagawa Kuniyoshi
Utagawa Kuniyoshi
Senkaji Chō (Zhang Heng) 1849-53 Inv. # 11376
Utagawa Kuniyoshi
Utagawa Kuniyoshi
Shugunba Sensan 1849-53 Inv. # 11369
Katsukawa Shunkō
Katsukawa Shunkō
Returning Sales at Shibaura ca. 1808 Inv. # 11357
Katsushika Hokusai
Katsushika Hokusai
Chinese Sage Appearin on a scroll 1830 Inv. # 11365
Utagawa Hiroshige
Utagawa Hiroshige
Women pounding cloth early 1830s Inv. # 11371
Utagawa Hiroshige
Utagawa Hiroshige
Kamara from the series 53 Stations of the Tōkaidō 1833 Inv# 11314
Katsushika Hokusai
Katsushika Hokusai
The Amida Falls in the Far Reaches of the Kiso Road ca. 1833 Inv# 11384
Katsushika Hokusai
Katsushika Hokusai
Tenman Bridge in Settsu Province ca. 1834 Inv# 11335
Utagawa Hiroshige
Utagawa Hiroshige
Autumn Mood at Ishiyama from the series Eight Views of Ōmi ca. 1834-35 Inv# 11329
Suzuki Hiroshige II
Suzuki Hiroshige II
Snow at Kiso Gorge in Shinano Provence 1859, 10th month Ivn. # 11696
Utagawa Yoshitomi
Utagawa Yoshitomi
Views of Foreign Ships: Battira 1861, 2nd month Inv# 11333
Shigehiro
Shigehiro
View of the Great Elephant 1866 Inv. # 11375
Utagawa Kunisada
Utagawa Kunisada
Nakamura Shikan IV (Nakamura Fukusuke I) as Shirabyōshi Sakurako 1860, 3rd month Inv. # 11377
Oda Kazuma
Oda Kazuma
Matsue Great Bridge 1924 Inv. # 11356
Yoshida Hiroshi
Yoshida Hiroshi
Breighthorn, Switzerland 1925 Inv. # 11370
Yoshida Hiroshi
Yoshida Hiroshi
Mt. Betsu of the Tate Mountain Range 1926 Inv. # 11360
Yoshida Hiroshi
Yoshida Hiroshi
A garden by Lake Biwa 1933 Inv. # 11363
Yoshida Hiroshi
Yoshida Hiroshi
Shirahama Beach 1933 Inv. # 11364
Kawase Hasui
Kawase Hasui
Snow at Shiba Park 1952 Inv. # 11361
Torii Kotondo
Torii Kotondo
Woman in red kimono 1930 Inv. # 11359