Keisai Eisen

Okubi-e of Tatsumi from Jisei bijin kurabe

ca. 1830

Inv# 8097

Keisai Eisen (1970-1848)

Okubi-e of Tatsumi from Jisei bijin kurabe

ca. 1830

Inv# 8097

$9,500