Tsuchiya Koitsu

Ikegami Honmonji Temple

1932

Inv# 9331

Tsuchiya Koitsu (1870-1949) ​Ikegami Honmonji Temple Oban tate-e, Japanese woodblock prints, ukiyoe, ukiyo-e, shin hanga, fukeiga, landscape prints

Tsuchiya Koitsu (1870-1949)
Ikegami Honmonji Temple
Oban tate-e
Inv# 9331
$ 1,850