Tsukioka Yoshitoshi

One Hundred Aspects of the Moon

1886

Inv# 6052

Tsukioka Yoshitoshi , (1839-92), Iga no Tsubone, One Hundred Aspects of the Moon, 1886, Oban tate-e, Japanese ukiyoe, Japanese ukiyo-e, Japanese woodblock print, Japanese hanga, Japanese Meiji print

Tsukioka Yoshitoshi (1839-92)
Iga no Tsubone from the series One Hundred Aspects of the Moon
1886
Oban tate-e
Inv# 6052
$ 2,200