Skip to content

Utagawa Hiroshige

Nihonbashi Bridge and Edobashi Bridge: Nihonbashi Edobashi

1857

Inv# 6234

Utagawa Hiroshige (1797-1858), Nihonbashi Bridge and Edobashi Bridge:

Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Nihonbashi Bridge and Edobashi Bridge:

Nihonbashi Edobashi

1857, 12th month

Ôban tate-e

Hiroshige ga

Inv# 6234

$6,500