Skip to content

Utagawa Yoshiharu

Elephant triptych

1862

Inv# 10100

Utagawa Yoshiharu (1828-1888), Ikoku watari daizō no zu; Imported Great Elephant

Utagawa Yoshiharu (1828-1888)

Ikoku watari daizō no zu; Imported Great Elephant

1862

Ōban tate-e triptych

Inv# 10100

$9,800

Utagawa Yoshiharu (1828-1888), Ikoku watari daizō no zu; Imported Great Elephant

Utagawa Yoshiharu (1828-1888)

Ikoku watari daizō no zu; Imported Great Elephant

1862

Ōban tate-e triptych

Inv# 10100

$9,800