Yoshida Hiroshi

Sankeien

1935

Inv# 5506

Yoshida Hiroshi, (1876-1950), Sankeien; Sankeien, 1935 (Showa 10), Oban tate-e, Japanese hanga, Japanese shin hanga, Japanese woodblock print

Yoshida Hiroshi (1876-1950)
Sankeien; Sankeien, 1935 (Showa 10)
Oban tate-e
Yoshida (ink), Hiroshi Yoshida (pencil)
Inv# 5506
$ 2,400